Bu Eğitimde Hangi Hata Modellerinden Bahsedilmektedir?

Havacılıkta insan faktörleri eğitiminde pek çok modele bağlı olarak farklı şekilde gerçekleşebilen hata ve kazalar açıklanmaktadır. Bu eğitimde bahsi geçen hata modelleri şunlardır:

  • Shell Hata Modeli
  • PEEP Modeli
  • Pear Modeli
  • Reason Modeli
  • Murphy Kanunları
  • Dirty Dozen

Bu bahsedilen modellerin her biri havacılıktaki insan faktörlerini ve bu faktörlerinin hata ve kazalara nasıl neden olabileceğini temel hali ile açıklayan modellerdir. Eğitim süresince bu modeller çeşitli örnekler ile açıklanarak pekiştirilir. Bu sayede hata modellerinin ve havacılıktaki insan faktörlerinin de kavranması mümkün hale gelir.