Havacılıkta İnsan Faktörleri Eğitimi Neden Önemli?

Havacılıkta insan faktörleri eğitimi, insan faktörlerinin neler olduğunun tanınması konusunda katkı sağladığı gibi ayrıca bu faktörlerin de neler olduğunun daha detaylı şekilde incelenmesine imkan sağlar.

Havacılıkta insan faktörleri, hataların ve kazaların meydana gelmesinde %80 oranında bir etkiye sahiptir. Bu açıdan bakıldığı zaman da aslında hataların ve kazaların engellenmesi konusunda insan faktörlerinin tanınması da oldukça önemlidir.

Hata ve ihlallerin de ne olduğunun kavranması ve bu konularda önlem almak için çalışılması da aslında havacılıkta insan faktörlerinin kavranması ile sağlanabilir. Bu eğitim, ihlal ve hataların ne olduğunun en iyi şekilde kavranması için de etkili bir yönlendirici niteliğindedir.