Havacılıkta İnsan Faktörleri Eğitimin Temel Amacı Nedir?

Havacılıkta insan faktörleri eğitiminin de temel amacı, havacılıkta meydana gelen kazaların ve hataların insan faktörleri doğrultusunda engellenmesidir ve bu hataların kolayca kavranmasıdır. Bu amaç doğrultusunda insan faktörlerine bağlı şekilde gelişebilecek olan her türlü ihlal ve hatanın da açık şekilde kavranması amaçlanır. Temelde insan faktörlerinin anlaşılması mantığı yatar ve bunun üzerinden insan faktörleri farklı modeller kullanılarak örnekler ile aktarılarak eğitim sonunda insan faktörlerinin havacılığa olan etkilerinin en iyi şekilde anlaşılması mümkün hale gelir.