Mevcut Durum
Satın Alınmadı
Ücret
89₺
Buradan satın alabilirsiniz

Havacılıkta İnsan Faktörleri Eğitimi Nedir?

Havacılıkta insan faktörlerinin neler olduğunun daha detaylı şekilde incelendiği bu eğitim sayesinde havacılık konusunda eğitim alan bireylerin insan faktörlerine dair daha detaylı şekilde bilgi edinmesi mümkün hale gelir. Havacılıkta insan faktörleri eğitimi sayesinde ayrıca insan faktörlerinin havacılık alanındaki etkilerini görmek de çok daha kolay hale geliyor.

Havacılıkta İnsan Faktörleri Eğitimin Temel Amacı Nedir?

Havacılıkta insan faktörleri eğitiminin de temel amacı, havacılıkta meydana gelen kazaların ve hataların insan faktörleri doğrultusunda engellenmesidir ve bu hataların kolayca kavranmasıdır. Bu amaç doğrultusunda insan faktörlerine bağlı şekilde gelişebilecek olan her türlü ihlal ve hatanın da açık şekilde kavranması amaçlanır. Temelde insan faktörlerinin anlaşılması mantığı yatar ve bunun üzerinden insan faktörleri farklı modeller kullanılarak örnekler ile aktarılarak eğitim sonunda insan faktörlerinin havacılığa olan etkilerinin en iyi şekilde anlaşılması mümkün hale gelir.

Havacılıkta İnsan Faktörleri Eğitimi Neden Önemli?

Havacılıkta insan faktörleri eğitimi, insan faktörlerinin neler olduğunun tanınması konusunda katkı sağladığı gibi ayrıca bu faktörlerin de neler olduğunun daha detaylı şekilde incelenmesine imkan sağlar.

Havacılıkta insan faktörleri, hataların ve kazaların meydana gelmesinde %80 oranında bir etkiye sahiptir. Bu açıdan bakıldığı zaman da aslında hataların ve kazaların engellenmesi konusunda insan faktörlerinin tanınması da oldukça önemlidir.

Hata ve ihlallerin de ne olduğunun kavranması ve bu konularda önlem almak için çalışılması da aslında havacılıkta insan faktörlerinin kavranması ile sağlanabilir. Bu eğitim, ihlal ve hataların ne olduğunun en iyi şekilde kavranması için de etkili bir yönlendirici niteliğindedir.

Bu Eğitimde Hangi Hata Modellerinden Bahsedilmektedir?

Havacılıkta insan faktörleri eğitiminde pek çok modele bağlı olarak farklı şekilde gerçekleşebilen hata ve kazalar açıklanmaktadır. Bu eğitimde bahsi geçen hata modelleri şunlardır:

  • Shell Hata Modeli
  • PEEP Modeli
  • Pear Modeli
  • Reason Modeli
  • Murphy Kanunları
  • Dirty Dozen

Bu bahsedilen modellerin her biri havacılıktaki insan faktörlerini ve bu faktörlerinin hata ve kazalara nasıl neden olabileceğini temel hali ile açıklayan modellerdir. Eğitim süresince bu modeller çeşitli örnekler ile açıklanarak pekiştirilir. Bu sayede hata modellerinin ve havacılıktaki insan faktörlerinin de kavranması mümkün hale gelir.

Eğitim Sertifikası

PDF formatında dijital olarak mailinize gönderilecek olan sertifikanızı Linkedln hesabınıza ve CV’nize ekleyerek rakiplerinizin önüne geçebilir ayrıca havacılıktaki kişisel gelişim eğitimlerini tamamlayıp hem iş hayatınıza hem de kişisel gelişiminize değer katabilirsiniz.