Havacılıkta İnsan Faktörleri

749 499

Havacılıkta insan faktörlerinin neler olduğunun daha detaylı şekilde incelendiği bu eğitim sayesinde havacılık konusunda eğitim alan bireylerin insan faktörlerine dair…

Havacılıkta Stres Yönetimi

749 499

Havacılıkta Stres Yönetimi eğitimi temelde oluşan stres, kaygı ve benzeri pek çok problemin hem iş hayatına hem de günlük hayata…

Havacılıkta Psikoloji

749 499

Havacılık Psikolojisi eğitimi sayesinde psikolojik durumların meslek üzerindeki etkisinin görülmesi ve ayrıca havacılığın da ne gibi psikolojik durumları meydana getirebileceğinin…

Havacılıkta Zaman Yönetimi

749 499

Havacılıkta Zaman Yönetimi eğitimi temelde zamanın öneminin kavranmasından ve bu zaman yönetiminin nasıl sağlanacağından bahseden bir eğitimdir. Havacılık alanında büyük…

Havacılıkta İletişim

749 499

“Havacılıkta İletişim” eğitiminde doğru iletişimin nasıl sağlanacağına dair pek çok farklı ipucu yer aldığı gibi ayrıca doğru şekilde iletişim kurmanın…

Havacılıkta Liderlik

749 499

Havacılıkta Liderlik eğitimi sayesinde liderlik kuramlarının görülmesi, farklı liderlik tanımlarının öğrenilmesi ve liderlik kuramları doğrultusunda farklı şekillerde uygulanan liderliklerin nasıl…